Deklaracje POZ

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, które złożyły deklaracje POZ w naszej przychodni przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo podstawowa opieka zdrowotna realizowana jest przez filię ośrodka w Gniechowicach.

Przychodnia w ramach działań w tym zakresie prowadzi gabinety medycyny szkolnej w placówkach edukacyjnych naszej gminy.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.

Aby zostać pacjentem POZ naszej placówki, wystarczy pobrać druk deklaracji, wydrukować, wypełnić i dostarczyć go do rejestracji. Wraz z deklaracją należy złożyć druk oświadczenia z informacją o osobach upoważnionych do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach oraz uprawnionych do uzyskania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta.

Rodzice bądź opiekunowie, którzy chcą objąć opieką naszej przychodni swoje dziecko, przy wypełnianiu deklaracji zobowiązani są do posiadania danych osoby, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego (imię, nazwisko, PESEL). Podczas zgłaszania noworodka konieczne jest także dostarczenie karty uodpornienia (tzw. karty szczepień) wydawanej przez szpital, w którym dziecko się urodziło.

Druk deklaracji można otrzymać w rejestracji i uzupełnić na miejscu. Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom zadeklarowanym w naszej Przychodni dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni, codziennie w godz. 8:00-18:00.

Znajdź nas

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. S. Staszica 9

zobacz na mapie

Godziny otwarcia

sprawdź dyżury lekarzy

Rejestracja

+48 71 316 60 21
+48 71 316 60 22
Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. © 2014