Medycyna pracy

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY MEDYCYNY PRACY W STANIE EPIDEMII

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DOTYCZĄCY CZASU OCZEKIWANIA NA REALIZACJĘ SKIEROWANIA NA BADANIA PROFILAKTYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

Lekarze poradni:

 • lek. med. Krystyna Wietecka

Zakres usług
Realizujemy zadania służby Medycyny Pracy poprzez wykonywanie badań profilaktycznych przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Badania:

 • wstępne;
 • okresowe;
 • kontrolne;
 • wysokościowe;
 • uczniów do szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych;
 • kierowców kat. A,B,C,D,E,T, badania do prawa jazdy;
 • kierowców zawodowych i badania do kursów przewozu osób i mienia;
 • do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki zdrowia);
 • pilotów wycieczek;
 • strażaków;
 • marynarzy;
 • pracowników ochrony;
 • sędziów;
 • prokuratorów;
 • sportowców;
 • pracowników u których wymagane jest pozwolenie na broń.

Do Poradni Medycyny Pracy należy wcześniej zgłosić się do recepcji celem wykonania odpowiednich badań.

Podczas rezerwacji terminu badania i wizyty u lekarza Medycyny Pracy należy posiadać skierowanie w celu przekazania niezbędnych informacji znajdujących się na druku.

Należy zwrócić uwagę, czy skierowanie:

 • Jest czytelne.
 • Zawiera informację o stanowisku pracy (za kompletny wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku odpowiada Pracodawca).
 • Jest opatrzone wymaganymi pieczątkami.
 • Jest podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy np. kierownik danego działu).
 • Jest wypełnione w języku polskim, w tym zawiera w języku polskim nazwę stanowiska pracy.

Przed badaniem
Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badania na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę.
Pracownik zgłaszający się na badania powinien mieć ze sobą:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy).
 • Skierowanie, które jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

Znajdź nas

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. S. Staszica 9

zobacz na mapie

Godziny otwarcia

sprawdź dyżury lekarzy

Rejestracja

+48 71 316 60 21
+48 71 316 60 22
Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. © 2014