Poradnie specjalistyczne

Poradnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Do których skierowanie nie jest wymagane

Do których skierowanie jest wymagane

Poradnie komercyjne (skierowanie nie jest wymagane)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Znajdź nas

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. S. Staszica 9

zobacz na mapie

Godziny otwarcia

sprawdź dyżury lekarzy

Rejestracja

+48 71 316 60 21
+48 71 316 60 22
Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. © 2014