Rehabilitacja

Dział fizjoterapii udziela świadczeń z zakresu: rehabilitacja ambulatoryjna.

Dział fizjoterapii jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-18.00.

Rejestracji na zabiegi terapeutyczne można dokonać osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu 573-332-676. Rejestracja mieści się na parterze w pomieszczeniach fizjoterapii.

Zanim zgłosisz się na zabiegi – ważne informacje

Aby korzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych należy posiadać:

 • każdorazowo skierowanie od lekarza opieki podstawowej lub specjalisty w wersji elektronicznej (kod);
 • dowód osobisty;
 • aktualne wyniki badań, w tym RTG;
 • kartę informacyjną ze szpitala.

Ważne informacje dla Pacjenta:

 • korzystając z zabiegów w naszej placówce nie wolno w tym samym czasie korzystać z zabiegów refundowanych przez NFZ w innym ośrodku;
 • w przypadku kiedy pacjent nie zgłosi się w pierwszym dniu na zaplanowane zabiegi i o fakcie tym nie poinformuje personelu, harmonogram zabiegów zostaje anulowany, a skierowanie wraca do systemu bez możliwości ponownego planowania. W przypadku nieobecności na zabiegach nie ma możliwości odebrania ich w innym terminie;
 • przeplanowanie zabiegów jest możliwe jedynie w sytuacjach wyjątkowych (choroba – zaświadczenie lekarskie), po uprzednim zgłoszeniu tego faktu (np. telefonicznie pod nr telefonu: 71 316 60 21);
 • po zaplanowaniu rehabilitacji Pacjent uzyskuje informacje o odpowiednim przygotowaniu się do zabiegów i zgłasza się w wyznaczonym terminie i określonej godzinie;
 • ZLA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach lub boksach zabiegowych (np. biżuteria, pieniądze itp);
 • po zakończeniu zabiegów w danym dniu Pacjent zobowiązany jest do oddania kluczyka do szafki ubraniowej;
 • pacjenci zobowiązani są do przestrzegania czystości i higieny osobistej. Okolice ciała poddawane zabiegom powinny być czyste i odtłuszczone;
 • godziny zabiegów są orientacyjnymi dla terapeutów.

Na zabiegi należy przygotować:

 • obuwie zmienne;
 • ręcznik kąpielowy;
 • strój do ćwiczeń;
 • leki i materiały wskazane przez lekarza lub fizjoterapeutę.

Znajdź nas

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. S. Staszica 9

zobacz na mapie

Godziny otwarcia

sprawdź dyżury lekarzy

Rejestracja

+48 71 316 60 21
+48 71 316 60 22
Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. © 2014