Szczepienia

20.04.2020
no-thumbnail

Zalecenia WHO dotyczące realizacji szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19

WHO. Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region.

20 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała zalecenia dotyczące realizacji rutynowych szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 w Regionie Europejskim. WHO wskazuje, że szczepienia ochronne są kluczowym elementem opieki zdrowotnej. Wizyty szczepienne powinny być realizowane tak długo, jak tylko pozwalają na to zastosowane metody walki z epidemią COVID-19. Działania podejmowane w celu utrzymania realizacji szczepień ochronnych należy dostosowywać do aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i możliwości systemu opieki zdrowotnej w danym kraju.

Przy planowaniu działań mających na celu ograniczenie transmisji COVID-19 i zmniejszenie wpływu pandemii na system opieki zdrowotnej, należy również uwzględnić minimalizację ryzyka zwiększenia zachorowalności i umieralności z powodu chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. Każde zakłócenie realizacji szczepień ochronnych, nawet na krótki czas, może doprowadzić do kumulacji osób podatnych na zakażenie i zwiększyć ryzyko wybuchu ognisk epidemicznych tych chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. To z kolei może doprowadzić do zwiększenia obciążenia zasobów systemu opieki zdrowotnej, które mogą być konieczne do zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków.

Kluczowe zasady dotyczące realizacji programów szczepień w czasie pandemii COVID-19:

  1. podczas wizyt szczepiennych przestrzegaj obowiązujących wytycznych dotyczących metod profilaktyki zakażenia SARS-CoV-2
  2. priorytetowo traktuj realizację schematów szczepienia pierwotnego (zwłaszcza MMR, przeciwko polio i innych szczepionek skojarzonych)
  3. unikaj akcji masowych szczepień, dopóki sytuacja epidemiologiczna COVID-19 się nie poprawi
  4. noworodki szczep zgodnie z krajowym programem szczepień jeszcze przed wypisaniem z oddziału noworodkowego
  5. priorytetowo realizuj szczepienia przeciwko pneumokokom i grypie sezonowej w grupach szczególnie podatnych na zachorowanie
  6. przekazuj jasny komunikat, że realizacja szczepień ochronnych jest jednym z priorytetowych świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19 oraz o ryzyku związanym z chorobami, którym można zapobiegać poprzez szczepienia i korzyściach wynikających ze szczepień.

WHO zastrzega, że przedstawione zalecenia będą regularnie aktualizowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej COVID-19.

Znajdź nas

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. S. Staszica 9

zobacz na mapie

Godziny otwarcia

sprawdź dyżury lekarzy

Rejestracja

+48 71 316 60 21
+48 71 316 60 22
Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. © 2014